Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naše vize > Uskutečněné

Uskutečněné

2014

Energetické úspory budovy školy a školní jídelny

Ještě v roce 2014 uskutečňujeme realizaci dalšího projektu na energetické snižování budov, při úspěšně podané žádosti o dotaci u SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí. Provedeno zateplení, výměna oken, a byla provedena výměna topného zdroje. Z vlastních finančních prostředků byla provedena oprava části krovu střechy, a rovné  střechy přístaveb byly změněny na pultové střechy.  

 

2014

Bezpečně cestou do školy

Zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí v blízkosti školní jídelny. Na investici se podařilo získat spoluúčast ve formě dotace  MAS Krnovska ( pod Státním zemědělským intervenčním fondem). Obec opět doplnila celkovou investici svými finančními prostředky.

2014

Snížení energetické náročnosti kulturního domu Třemešná

V roce 2014 se podařilo navázat na úspěšně podané žádosti o dotaci u SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí. Budova kulturního domu obdržela nový vzhled a byla provedena výměna topného zdroje. Z kotle na uhlí se přešlo na kondenzační kotel.  Obě investice umožní snížit energetickou náročnost budovy. Při konání společenských akcí již nebude potřeba topit několik dnů předem, aby se prostory vyhřály na přijatelnou teplotu. Nová okna, zateplená fasáda a půdní prostor umožní hospodárněji nakládat s energiemi. Z vlastních finančních prostředků byla provedena oprava části krovu střechy a položena nová střešní krytina.  Budovu je nutno vyspravit ještě zevnitř, a tento krok bude v následovat.

2013

Snížení energetické náročnosti ZŠ,MŠ Třemešná 

tato úspěšná žádost o dotaci podaná u SFŽP umožnila v rámci Operačního programu životního prostředí osy 2.1. omlazení nejrozlehlejší budovy po správou obce. Budova základní školy byla postavena v roce 1964, a tak se jí v rámci nadcházejících 50-tých narozenin dal dárek nejcennější. Jeho součástí bylo zateplení obvodových stěn a střechy, a výměna okenních výplní. Současně byla provedena výměna topného zdroje, kdy se přešlo z uhlí na plyn. Staré litinové kotle byly nahrazeny kondenzačními kotly s automatickým provozem.

   

2013

Oprava budovy Obecního úřadu č.p.304

Úspěšná žádost o dotaci podaná u SFŽP umožnila v rámci Operačního programu životního prostředí osy 3.1. změnit vzhled jedné z důležitých budov obce, která si již dlouho říkala o své omlazení. Předmětem dotace bylo zateplení obvodových stěn a půdy, a výměna okenních výplní. Realizací projektu se nejen snížila energetická náročnost budovy, ale budova má vzhled odpovídající svému zaměření.

   

2012

Oprava kapličky Nové Rudíkovy

Jediná kaplička v majetku obce. S tím se muselo něco začít dělat! Na opravu se podařilo získat peníze z dotačného programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci opravy sarkálních staveb. A tejným dílem se na opravě podílela také obec svými finančními prostředky.

 

2012

Modernizace sociálního zařízení tělocvičny ZŠ,MŠ Třemešná 

Kvalitní zázení pro děti základní školy a sportuchtivé nadšence - to byla hlavní myšlenka při získávání finančních prostředků na opravu sociálního zařízení tělocvičny ZŠ, MŠ Třemešná.  A podařilo se. Úspěšná žádost o dotaci pod MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu, a kofinancováním Moravskoslezským krajem pod dotačním programem Zvýšení absorpční kapacity měst a obci do 10 000 obyvatel nám umožnily zmodernizovat již dosluhují a zastaralé zázemí.

   

2012

Dětské hřiště

Nová dětská hřiště vyrůstala v okolních obcích jako houby po dešti. Vybavena atraktivními sestavami ze dřeva a alespoń jednou skuzavkou. Bylo nezbytné zatraktivnit náš "ocelový park" a nabídnout příjemné prostředí.  Celková investice dosáhla 250 000 Kč, a finanční zatížení obce se snížilo díky dvěma dotačním titulům (Mikroregion Osoblařsko a Mikroregion Krnovsko). Součástí investice do dětského parku byl samostatný projekt úprava prostranství, při kterém se vybudovaly nové přístupové plochy v naší Základní školy. I v tomto projektu se podařilo získat dotační spoluúčast.

   

2011

Hasičská zbojnice

Každý z nás, kdo procházel středem obce, musel pohledem zavadit o budovu, na jejíž střeše nám intenzivně rostl mech. Bílá fasáda nesla známky historie a při sněhové nadílce byly jediným výrazným bodem modrá vrata. Na podzim roku 2011 však budova změnila svůj vzhled.

   

2011

Orientační systém

Naše obec je poměrně dlouhá a v obci je pouze jediná křižovatka. Přesto se stává, že návštěvník není schopen dorazit do cíle bez toho, aniž by se našince nezeptal na cestu. Jednou z možností, jak napomoci změně stavu byla instalace orientačního systému.

Orientační značení Třemešná.pdf

 

   
Obec Třemešná