Drobečková navigace

Úvodní stránka > Naše vize > Uskutečněné

Uskutečněné

2017

Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná

Obec v roce 2017 realizovala rozsáhlý stavební záměr, který byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v přímém kontaktu podél silnice I/57. Projekt obsahoval tři samostatné části ¨- Chodník podél I/57 v Rudíkovech, Chodník kolem kulturního domu a Chodník ve středu obce. Na všechny tři stavební akce se podařilo získat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  

 

 

2016

Dětské hřiště v obci Třemešná

Za přispění dotace z ministerstva pro místní rozvoj se zrealizovala instalace dětských herních prvků v blízkosti školy a sportovního areálu.

 DSC_0664.JPGDSC_0949.JPGDSC_0951.JPG

 

2016

Oprava povrchu místních komunikací 

Obec investuje nemalé finanční prostředky do opravy povrchů místních komunikací. Vzhledem k délce místních komunikací a cenové náročnosti se oprava provádí postupně. V roce 2016 se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj finanční prostředky na opravu místních komunikací, a obec zrealizovala opravu v dvojnásobném rozsahu oproti předchozím letů.

 Cesta_1.JPGcesta_3.JPGCesta_2.JPG

2016

Oprava kapličky Rudíkovy 

Za přispění dotace ze SZIF se opravila kaplička v Rudíkovech, kterou obec odkoupila od soukromého vlastníka. Současně se provedla oprava blízko stojící nenápadné budovy hasičské zbrojnice, ve které bude umístěna historická hasičská stříkačka našeho hasičského sboru.

 Kaple_1.JPGKpale_2.JPGHasič_1.JPG

2016

Komunitní turistické centrum v KD 

Obec zrealizovala za přispění dotace z MSK projekt, který umožnil opravit zbylé části vnitřních prostorů v kulturním domě tak, aby se zde vytvořilo zázemí pro turisty, galerie ve které by se presentoval um lidí osoblažska, a prostory pro kulturní vzdělávání žáků v hudebním směru. Studie a skutečnost jsou ukázány níže.

KD_2.JPGKD_3.JPG

 2016

Nové prostory mateřské školy

Roztříštěnost budov školských zařízení, a nutnost reagovat na úbytek počtu obyvatel včetně dětí, podmiňuje u obce  vytváření strategií a koncepci rozvoje. A to také koncepci školství, která do budoucna zajistí pružné regování na nepředvídatelný demografický vývoj. Ze tří budov školských zařízení se musely vytvořit max budovy 2, které budou sloužit našim dětem. Do budoucna je prioritou zachránit provozně budovu nové školy. A protože školka bude v naší obci určitě pořád, byla jako nejvhodnější varianta zabývat se projektem přemístění školky do budovy školy, a stavebně oddělit část vnitřních prostorů tak, aby zde školka našla své nové zázemí.

 DSC_1156.JPGDSC_1158.JPGDSC_1463.JPG

2015

Energetické úspory volnočasového centra Třemešná

Pro zabezpečení možnosti trávení volného času dětí se přistoupilo k realizaci projektu snížení energetické náročnosti jedné z budov  v blízkosti  areálu školy. Uskutečněný projekt nabídl nové prostory odpoledním aktivitám - školní družina a zázemí kroužků.

 Volnoč_1.JPG

2014

Energetické úspory budovy školy a školní jídelny

Ještě v roce 2014 uskutečňujeme realizaci dalšího projektu na energetické snižování budov, při úspěšně podané žádosti o dotaci u SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí. Provedeno zateplení, výměna oken, a byla provedena výměna topného zdroje. Z vlastních finančních prostředků byla provedena oprava části krovu střechy, a rovné  střechy přístaveb byly změněny na pultové střechy.  

 ŠJ_1.JPGŠJ_2.JPG

2014

Bezpečně cestou do školy

Zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí v blízkosti školní jídelny. Na investici se podařilo získat spoluúčast ve formě dotace  MAS Krnovska ( pod Státním zemědělským intervenčním fondem). Obec opět doplnila celkovou investici svými finančními prostředky.

2014

Snížení energetické náročnosti kulturního domu Třemešná

V roce 2014 se podařilo navázat na úspěšně podané žádosti o dotaci u SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí. Budova kulturního domu obdržela nový vzhled a byla provedena výměna topného zdroje. Z kotle na uhlí se přešlo na kondenzační kotel.  Obě investice umožní snížit energetickou náročnost budovy. Při konání společenských akcí již nebude potřeba topit několik dnů předem, aby se prostory vyhřály na přijatelnou teplotu. Nová okna, zateplená fasáda a půdní prostor umožní hospodárněji nakládat s energiemi. Z vlastních finančních prostředků byla provedena oprava části krovu střechy a položena nová střešní krytina.  Budovu je nutno vyspravit ještě zevnitř, a tento krok bude v následovat.

2013

Snížení energetické náročnosti ZŠ,MŠ Třemešná 

tato úspěšná žádost o dotaci podaná u SFŽP umožnila v rámci Operačního programu životního prostředí osy 2.1. omlazení nejrozlehlejší budovy po správou obce. Budova základní školy byla postavena v roce 1964, a tak se jí v rámci nadcházejících 50-tých narozenin dal dárek nejcennější. Jeho součástí bylo zateplení obvodových stěn a střechy, a výměna okenních výplní. Současně byla provedena výměna topného zdroje, kdy se přešlo z uhlí na plyn. Staré litinové kotle byly nahrazeny kondenzačními kotly s automatickým provozem.

   

2013

Oprava budovy Obecního úřadu č.p.304

Úspěšná žádost o dotaci podaná u SFŽP umožnila v rámci Operačního programu životního prostředí osy 3.1. změnit vzhled jedné z důležitých budov obce, která si již dlouho říkala o své omlazení. Předmětem dotace bylo zateplení obvodových stěn a půdy, a výměna okenních výplní. Realizací projektu se nejen snížila energetická náročnost budovy, ale budova má vzhled odpovídající svému zaměření.

   

2012

Oprava kapličky Nové Rudíkovy

Jediná kaplička v majetku obce. S tím se muselo něco začít dělat! Na opravu se podařilo získat peníze z dotačného programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci opravy sarkálních staveb. A tejným dílem se na opravě podílela také obec svými finančními prostředky.

 

2012

Modernizace sociálního zařízení tělocvičny ZŠ,MŠ Třemešná 

Kvalitní zázení pro děti základní školy a sportuchtivé nadšence - to byla hlavní myšlenka při získávání finančních prostředků na opravu sociálního zařízení tělocvičny ZŠ, MŠ Třemešná.  A podařilo se. Úspěšná žádost o dotaci pod MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu, a kofinancováním Moravskoslezským krajem pod dotačním programem Zvýšení absorpční kapacity měst a obci do 10 000 obyvatel nám umožnily zmodernizovat již dosluhují a zastaralé zázemí.

   

2012

Dětské hřiště

Nová dětská hřiště vyrůstala v okolních obcích jako houby po dešti. Vybavena atraktivními sestavami ze dřeva a alespoń jednou skuzavkou. Bylo nezbytné zatraktivnit náš "ocelový park" a nabídnout příjemné prostředí.  Celková investice dosáhla 250 000 Kč, a finanční zatížení obce se snížilo díky dvěma dotačním titulům (Mikroregion Osoblařsko a Mikroregion Krnovsko). Součástí investice do dětského parku byl samostatný projekt úprava prostranství, při kterém se vybudovaly nové přístupové plochy v naší Základní školy. I v tomto projektu se podařilo získat dotační spoluúčast.

   

2011

Hasičská zbojnice

Každý z nás, kdo procházel středem obce, musel pohledem zavadit o budovu, na jejíž střeše nám intenzivně rostl mech. Bílá fasáda nesla známky historie a při sněhové nadílce byly jediným výrazným bodem modrá vrata. Na podzim roku 2011 však budova změnila svůj vzhled.

   

2011

Orientační systém

Naše obec je poměrně dlouhá a v obci je pouze jediná křižovatka. Přesto se stává, že návštěvník není schopen dorazit do cíle bez toho, aniž by se našince nezeptal na cestu. Jednou z možností, jak napomoci změně stavu byla instalace orientačního systému.

Orientační značení Třemešná.pdf

 

   
Obec Třemešná