Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuální dění v obci

Aktuální dění v obci


Novější 1 3 8 15 22

Volby do zastupitelstva obce - členství ve volební komisi

Datum konání: 24. 8. 2018

Občané, kteří mají zájem být členy volební komise, v případě volných a neobsazených míst členů komise, pro volby do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018, mají možnost oznámit svůj zájem obecnímu úřadu do 24.8.Přerušení dodávky vody v obci v úterý dne 21.8. od 7:30 do 20:00

Datum konání: 21. 8. 2018

Sdělujeme tímto, že na den 21.8.2018 je naplánováno přerušení dodávky vody z řádu obce a to v úseku od čističky odpadních od až po Nové Rudíkovy. Důvodem přerušení je technologická úprava na tlakové stanici Rudíkovy, a odkalování vodovodního řádu. Dodávka vody do nemovitostí bude přerušena v době od 7:30 do 20:00 (zde pouze orientační předpoklad). V případě potřeby bude odstávka provedena ještě následující den. S ohledem na rozsáhlé zastavení vody může tlakový ráz v potrubí uvolnit usazený mangan v celém řádu obce. I přes prováděné odkalování bude potřeba mangan uvolněný z vodovodních přípojek odpustit až u koncového uživatele (nemovitosti).

Zajistěte se tedy dostatečným množstvím vody pro vaši potřebu den předem.MSK VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

S platností od 9.8.2018 vyhlásil Moravskoslezský kraj DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále jen „období sucha“),

2. Podle čl. 3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

3. Podle čl. 5 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů
zakázáno:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení
klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,
d) používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru (před jízdou parní lokomotivy se stanoví písemně požárně bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu jiskry a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 pracovních dní předem včetně navržených opatření Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat).

4. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení kraje se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

5. Podle čl. 5 odst. 3 nařízení kraje jsou vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:
a) volné a sjízdné lesní cesty,
b) kontrolu míst, kde se v období 5 dní před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.

6. Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den 9. srpna 2018 a současně vyvěšení tohoto vyhlášení na úřední desce krajského úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.Dotazník jménem Ministerstva zemědělství na občany

Ministerstvo zemědělství se obrací na občany s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se  „Plánování v oblasti vod“.  Dotazník nezabere více než 5 minut, a je velmi jednoduchý.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Data se budou sbíraté do 10.9.2018Vydařený Den obce

Letošní Den obce se vydařil. Počasí nás lidově řečeno „podrželo“, klání společenských složek mělo opět správnou bojovou atmosféru, a družná zábava s bohatým občerstvením (poděkování patří všem, kteří nám občerstvení připravovali)  dotvořila pozitivní dojem pro všechny přítomné. Sobotnímu sportovně - společenskému odpoledni předcházel tradiční páteční  Večer s hostem v našem kulturním domě. Letos přijel pobavit svým vyprávěním herec Pavel Zedníček s moderátorem Vojtou Polanským. Večer byl naplněn vyprávěním zážitků ze života a anekdotami. Apropo, ten s tou pojintou o rajské znáte?.............

DSC_1264.JPGDSC_1518.JPGDSC_1528.JPGDSC_1579.JPG

DSC_1622.JPGDSC_1626.JPGDSC_1625.JPGDSC_1668.JPGNové vydání Obecního zpravodaje - 30 vydání

S mírným zpožděním byla provedena distribuce papírové formy Obecního zpravodaje. Níže je jeho elektronická pododba.

2018_Zpravodaj 30.pdfVečer s hostem - večer s Pavlem Zedníčkem

Datum konání: 27. 7. 2018

Obecní úřad Třemešná zve všechny zájemce na "pohodové posezení" v kulturním domě Třemešná nazvané Večer s hostem. Našim hostem bude herec Pavel Zedníček, a moderovat bude Vojta Polanský. Vstupné činí 180,- Kč a lístky je možno zakoupit na Obecním úřadě Třemešná.

Začátek představení je od 19 hodin.

Zedníček.jpg

 Den obce 2018

Datum konání: 28. 7. 2018

V sobotu 28.7. proběhne každoroční soutěžní klání společenských složek obce v odvážných disciplínách  při zábavně odpočinkovém odpoledni.  Začínáme od 14 hodin ve sportovním areálu Třemešná.

Třemešná-plakáty.jpgPřipomínáme dnešní odjezd na divadlo

Dnes v úterý 26.6. odjíždíme na divadelní předtsvení v 17:45 od hasičské zbojnice.Přerušení dodávky vody ze zrychlovací stanice Rudíkovy

Datum konání: 15. 6. 2018

V pátek 15.6. bude z důvodu technologické odstávky přerušena v dopoledních hodinách na dobu cca 2 hodin dodávka vody ze zrychlovací stanice Rudíkovy. Upozorňujeme tím občany na zabezpečení si nezbytně nutného množství vody pro vlastní potřebu v dopoledních hodinách.Novější 1 3 8 15 22

Obec Třemešná