Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuální dění v obci

Aktuální dění v obci


Maškarní ples pro dospělé

Datum konání: 15. 11. 2014

A je to tady. jedna z úspěšných akcí pro dospělé se uskuteční dne 15.11. od 20:00 v kulturním domě Třemešná. I letos se těšíme na množství Karkulek, rytířů, a všech bytostí, které je možno v rámci fantazie a zručnosti výtvarníků a autorů oživit. Věříme, že hudba bude nadmíru aktivní a dosti taneční. Protože pro všechny postavy je nakonec nejlepším odreagováním vrtění a tanec. Všichni jsou srdečně zváni. A trému nechte přede dveřma.

Maškarní ples 2014.jpgVýzva občanům obce Třemešná

Datum konání: 22. 10. 2014

Žádáme občany obce, aby omezili pálení listí zejména v odpoledních hodinách a to po 14 hodině. Důvodem jsou špatné tlakové podmínky  s ohledem na podzimní počasí. Pálení listí  způsobuje zhoršení kvality ovzduší v naší obci. Občané mají možnost umístit listí do kompostérů, které byly a jsou zapůjčeny občanům bez finanční náhrady. Občané mohou také kontaktovat obec, která po domluvě může přistavit kontejner a listí odveze.

starosta obceNové prostory pro odpolední aktivity dětí v rámci nízkoprahového zařízení

Datum konání: 22. 10. 2014

Po domluvě s Římskokatolickou farností Třemešná mohou děti navštěvující středeční odpolední aktivitu tzv. nízkoprahového zařízení využívat pro srávení volného času prostory Volnočasového centra fary v Třemešné. 

Každou středu jsme od 14:00 – 16:45 v budově FARY v Třemešné nebo je můžete potkat na hřišti, na zastávce i u bytovek.

Na všechny se těší vedoucí

NZDM leták Třemešná.docDění v obci Třemešná dne 22.9.1938 předcházející Liptaňské tragedii

Archiv  vydal důležité informace o dění v obci Třemešná dne 22.9.1938. Toto dění předcházelo Liptaňské tragedii, při které přišlo o život několik příslušníků četnické stanice v Liptáni. Díky autentickému záznamu výslechu příslušníka četnické stanice štábního strážmistra Jindřicha Rejthara sloužícího na četnické stanici v Třemešné se protnulo dění v obci Třemešná a Liptáň dne 22.9.1938. Je to nový pohled na skutečnosti, které se v tehdejších Sudetech v naší části udály. A je to také důležitý odkaz všem generacím na posuzování dějů, které se sice odehrávají "za humny", avšak zárodky mohou mít někde kolem nás.

Informace naleznete v záložce historie obce a okolí.  

starosta obceVýsledky voleb do obecního zastupitelstva Třemešná

informace v přiloženém dokumentu

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva Třemešná 2014.pdfNové vydání Obecního zpravodaje- 15 vydání

Vyšlo další čtvrtletní vydání Obecního zpravodaje. Do zpravodaje se dostal tiskařský šotek, a na poslední tránce máme nějaké chybičky. V rámci voleb je nutno používat slovo křížkovat místo chybně uvedeného kroužkovat. Věříme, že čtenář je ovšem bystrý, a tuto chybu nám promine.

A do textu OZV zákazu pítí na veřejném prostranství nám skočilo nedopatřením dublování čísel článků.

Zpravodaj XV_2014.pdfZahájen podzimní prodej v zahradnictví Rudíkovy

Datum konání: 20. 9. 2014

Zahradnictví Rudíkovy oznamuje, že byl zahájen podzimní prodej o sobotách a nedělích v době od 14:00 do 17:00 hodin.

podzimní prodej Rudíkovy.docNezapoměňte zaplatit poplatek za komunální odpad

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za svoz odpadů, že poplatková povinnost je do konce měsíce září. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatkuKulturní události v okolí od 1.9. do 7.9.2014

 

6.9.2014 Osoblaha Gastro festival.jpg

6.9.2014 Přihláška na gastro festival Osoblaha.doc

 

 V neděli se nesmí kosit

Datum konání: 21. 7. 2014

Zastupitelstvo obce Třemešná schválilo vyhlášku, která má ochránit  obyvatele obce před hlukem. Nyní je na každém z Vás, aby souseda upozornil na platnost přijatého opatření.

OBEC TŘEMEŠNÁ

Obecně závazná vyhláška obce Třemešná

č. 4/2014,

o ochraně před hlukem

Zastupitelstvo obce Třemešná na svém zasedání dne 26. 6. 2014 usneseno vydat na základě  ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

1. Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) je vytvoření opatření směřující k ochraně před hlukem, který je spojen s používáním strojů, zařízení a nářadí způsobující hluk, který je šířen v takové míře, že omezuje pohodu bydlení a života osob na území obce Třemešná.

2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo výt v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví obyvatel.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Noční klid je doba od 22.00 hodin do 6. 00 hodin

Nevhodná denní doba je neděle od 6.00 do 22.00 hodin.

Stroje, zařízení a nářadí – stroje, zařízení a nářadí způsobující nepřiměřený hluk – např. sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, stroje na zpracování kovů nebo dřeva, pneumatická kladiva, cirkulárky, ozvučovací hudební systémy apod.

Čl. 3

Omezení činností

V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

V nevhodnou denní dobu a v době nočního klidu je zakázáno používání strojů, zařízení a nářadí způsobující hluk.

Čl. 4

Výjimky

Tato vyhláška se nevztahuje na činnosti spojené s odstraňováním kalamit či havárií.

Čl. 5

Sankce

 Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat jako přestupeknebo správní delikt podle zvláštních předpisů.

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

    

                  Jiří Kománek                                                                 Ing. Rostislav Kocián

                  místostarosta                                                                              starosta

 
Obec Třemešná