Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuální dění v obci

Aktuální dění v obci


Zahájen podzimní prodej v zahradnictví Rudíkovy

Datum konání: 20. 9. 2014

Zahradnictví Rudíkovy oznamuje, že byl zahájen podzimní prodej o sobotách a nedělích v době od 14:00 do 17:00 hodin.

podzimní prodej Rudíkovy.docNezapoměňte zaplatit poplatek za komunální odpad

Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za svoz odpadů, že poplatková povinnost je do konce měsíce září. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatkuKulturní události v okolí od 1.9. do 7.9.2014

 

6.9.2014 Osoblaha Gastro festival.jpg

6.9.2014 Přihláška na gastro festival Osoblaha.doc

 

 V neděli se nesmí kosit

Datum konání: 21. 7. 2014

Zastupitelstvo obce Třemešná schválilo vyhlášku, která má ochránit  obyvatele obce před hlukem. Nyní je na každém z Vás, aby souseda upozornil na platnost přijatého opatření.

OBEC TŘEMEŠNÁ

Obecně závazná vyhláška obce Třemešná

č. 4/2014,

o ochraně před hlukem

Zastupitelstvo obce Třemešná na svém zasedání dne 26. 6. 2014 usneseno vydat na základě  ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

1. Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) je vytvoření opatření směřující k ochraně před hlukem, který je spojen s používáním strojů, zařízení a nářadí způsobující hluk, který je šířen v takové míře, že omezuje pohodu bydlení a života osob na území obce Třemešná.

2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo výt v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví obyvatel.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Noční klid je doba od 22.00 hodin do 6. 00 hodin

Nevhodná denní doba je neděle od 6.00 do 22.00 hodin.

Stroje, zařízení a nářadí – stroje, zařízení a nářadí způsobující nepřiměřený hluk – např. sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, stroje na zpracování kovů nebo dřeva, pneumatická kladiva, cirkulárky, ozvučovací hudební systémy apod.

Čl. 3

Omezení činností

V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

V nevhodnou denní dobu a v době nočního klidu je zakázáno používání strojů, zařízení a nářadí způsobující hluk.

Čl. 4

Výjimky

Tato vyhláška se nevztahuje na činnosti spojené s odstraňováním kalamit či havárií.

Čl. 5

Sankce

 Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat jako přestupeknebo správní delikt podle zvláštních předpisů.

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

    

                  Jiří Kománek                                                                 Ing. Rostislav Kocián

                  místostarosta                                                                              starosta

 Návrh zadání pro zpracování Územního plánu obce Třemešná

Obec Třemešná připravuje novou podobu Územního plánu obce. Průběh tvorby s jednotlivými stupni schvalování , až do samostatného finále ve formě vydání nového Územního plánu obce, bude průběžně monitorován v záložce Územní plán na levé části webovských stránek obce.Kde najdu fotky z akcí obce

Pro ty, kteří si chtějí připomenout okamžiky společenských akcí, které proběhly, je připravena fotogalerie na

www.tremesna.rajce.net 
Vyhledat v textu

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Úřední deska

Úřední deska

http://www.osoblazsko.cz/mapa/mapa.phtml?id=29

Návštěvnost stránek

396040
Obec Třemešná