Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Sociální služby, služby v obci a podnikatelé v obci > Informace pro podnikatele

Informace pro podnikatele

Úvod

V slezském pohraničí na severovýchodě Moravy ve spádové oblasti Osoblažska leží obec Třemešná, která má asi 1000 obyvatel a katastrální území s rozlohou 2093 ha. Táto obec má velmi příznivou geografickou polohu pro realizaci podnikatelských aktivit, zaměřených na specifické potřeby regiónu. V rámci dané oblasti má obec Třemešná přednostně výhodnou železniční i silniční polohu.

Informace o možnosti využití průmyslové zóny  v blízkosti centra
Vedení obce Třemešná nabízí příznivé možnosti podnikání pro podnikatelské firmy, které mají podnikatelský záměr v pohraničním regiónu Osoblažska. Ve vybrané části svého katastrálního území nabízí možnost výstavby a uvedení do provozu moderní průmyslové výroby,  která bude maximálně šetrná k životnímu prostředí zdejšího okolí.

Zastupitelstvo obce v souladu s územním plánem rozvoje obce do roku 2015, schválilo dne 11.2.2002 zonaci svého území podle zásad územního plánování. Na katastrální mapě obce byla vyznačena  “rozvojová zóna pro podnikání „ o celkové ploše  cca  35 000 m2, která je určena výhradně pro předvídanou průmyslovou výrobu. Tyto pozemky jsou ve správě PF ČR a jsou po schválení zastupitelstvem obce připraveny k předání  zájemcům s kvalitním a životaschopným podnikatelským záměrem.Na hranici pozemku je přiveden plynový řad, voda a el.energie v blízkém dosahu.

Infrastruktura regionu

Nabízená rozvojová zóna pro podnikání může vyrůstat jen na základě dobře vybudované technické infrastruktury:

 • doprava

 • vodní hospodářství

 • zásobování elektrickou energií

 • zásobování plynem

 • spoje a telekomunikace

 • odpadové hospodářství

Pro soudobou ekonomiku mají všechny tyto složky harmonický význam. Značná část technické infrastruktury v tomto regiónu je již ve výstavbě a podle územního plánu rozvoje má se komplexně dobudovat do roku 2015.

Situace v jednotlivých částech infrastruktury je různá, ale v celku již připravená pro průmyslové využití již v blízké budoucnosti

Doprava

Podstatnou výhodou  dopravní struktury obce Třemešná je jí geografická poloha, která určuje:

 1. Lepší vlakovou dostupnost z vnitrozemí do pohraničí pomoci celostátní železniční trati Šumperk – Jeseník - Krnov, na které má Třemešná železniční zastávku.
 2. Určuje možnost navázat mezinárodní osobní a nákladní autodopravu bez omezení tonáže přes mezinárodní hraniční přechod Bartultovice - Trzebina, který od roku 2002 zahájil svoji činnost. Silnice I/57 je po náročné rekonstrukci a umožňuje bezpečný provoz.
 3. Silniční odbočka přes Jindřichov usnadní pohodlnější návaznost dopravy ze silnice       I /57 do nadřazené sítě Opava – Ostrava.
 4. Táto důležitá silnice I /57 leží přímo vedle zóny pro podnikatelské záměry.

Vodní hospodářství

Obec je v současné době dobře zásobená kvalitní pitnou vodou.Vlastní významný vodní zdroj TR 4 ,který zásobuje celou obec a skupinový vodovod Osoblažska. Místo vyústění vývodu pro podnikatelskou zónu je vyznačené na katastrální mapě.

Na Úřední desce je k dispozici výsledek pravidelného laboratorního rozboru surové, neupravené vody ze zdroje TR4.

Zásobování elektrickou energií

Obec je připojena na celostátní energetickou síť přes transformační stanici TS 110/22 kV s výkonem 2x25 MVA, která je hlavním napájecím bodem území Osoblažska s dostatečnou výkonovou rezervou pro předpokládaný průmyslový odběr. Místo plánované trafostanice trojfázové přípojky, je možné navrhnout podle dispozice budoucího areálu podniku, nakolik vedení vysokonapěťového rozvodu vede přímo nad tímto územím.

Zásobování plynem

Plošná plynofikace celé obce je dokončena. Obě rozvojové zóny mají přivedeny plynové přípojky na hranice pozemků.

Spoje a telekomunikace

Obec je plně pokryta signálem pro všechny tři operátory mobilních sítí. V roce 2000 provedena kompletní rekonstrukce sítí Telecomu.

Odpadové hospodářství

Je provedena  výstavba kanalizace a ČOV pro střed obce. Ostatní stávající objekty  sváží odpadní vody na stáčecí místo nové ČOV. U nových staveb je požadována výstavba individuálních ČOV.           

Současná podnikatelská situace v obci     

V současné době pracují v obci následující firmy :

Výrobní firmy

 • zemědělská farma
 • soukromá lesní školka,speciální zemědělské práce
 • lesní školka
 • dřevovýroba, výroba dřevěných  šindelů z modřínu
 • dřevovýroba, výroba židlí
 • stavební firma a prodej stavebnin
 • pekařská výroba, produkce sýrových tyčinek

Nevýrobní firmy, služby

 • instalatérské práce
 • oprava obuvi
 • kadeřnictví a holičství
 • ubytování v soukromí
 • sklady potravin a sušených výrobků
 • prodej potravin
 • restaurace,kavárna,motoresty
 • prodejní sklad drogerie a autobaterií

Zastupitelstvo obce v zájmu svých obyvatel, jakož i v zájmu celého regionu poskytuje zelenou všem novým  podnikatelským aktivitám, které by zmírnily nepříznivou situaci na trhu práce a daly pracovní příležitosti zvláště pro mladé lidi.

Na uvedeném snímku je vidět pohled na průmyslovou zónu  jihovýchodním směrem

Pohled z protější strany na rozvojovou zónu podél silnice I/57vedoucí z Města Albrechtic směrem na hraniční přechod do Polska přes Bartultovice.

Označeno červenou šipkou na detailu katastrální mapy. Na uvedeném snímku z katastrální mapky je vidět část hlavní silnice I /57. Trať křižující uvedenou silnici, je úzkorozchodná trať do Osoblahy. Detailní snímek pozemku průmyslové zóny. Zde je vidět v rovnoběžném směru se silnici I /57 přívod plynu k uvažovanému pozemku.

Průmyslová zóna Průmyslová zóna Průmyslová zóna Průmyslová zóna