Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 1/2005 O změně vyhlášky o místních poplatcích

OZV č.1/2005 O změně vyhlášky o místních poplatcích

          OBECNĚ  ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA

obce Třemešná

 

č.1/2005 ze dne 25.11.2005

 

 

o změně obecně závazné vyhlášky

 

č.5/2003 ze dne 27.11.2003 o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo obce Třemešná vydalo na svém zasedání dne 25.11.2005  v  souladu s ustanovením § 84 odst. 1, písm. i) zák. č. 128/2000 Sb.  o obcích ( obecních zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku o změnách obecně závazné vyhlášky č. 5/2003.

 

Článek 1

 

Základní ustanovení

 

  1. Tato obecně závazná vyhláška mění a upravuje znění textu obecně závazné vyhlášky OZV č. 5/2003 Sb ze dne 27.11.2003 o místních poplatcích, změnou finančních částek v textu „sazba poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem“ uvedených v hlavě V, článek 33, odstavec 1, písm. a,b,). Podrobné rozúčtování nákladů obce a stanovení výsledné částky poplatku je uvedeno v Příloze č.3 pro rok 2006, která je nedílnou součástí této OZV.
  2. Tato obecně závazná vyhláška dále ruší v hlavě V, článek 36, odst. 1, písm. b) celý text  „ vojáci vykonávající základní vojenskou základní službu“.

Článek 2

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006

 

Vyvěšeno na Úřední desce :

 

Sejmuto :

 

 

 Jindřich Galda                                                                  MVDr. Lubomír Sedláček

   starosta                                                                                     místostarosta

 

 

 

 

 

 

Obec Třemešná