Drobečková navigace

Úvodní stránka > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Třemešná

2. Důvod a způsob založení

Obec Třemešná (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Třemešná
  Třemešná 304
  793 82 Třemešná

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Třemešná
  Třemešná 304
  793 82 Třemešná

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka. 554 652 571, 554 652 140
  mobil starosta: 724 180 666

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.tremesna.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Třemešná
  Třemešná 304
  793 82 Třemešná

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  podatelna@tremesna.cz 
  starosta@tremesna.cz (Rostislav Kocián,Ing., starosta)
  mistostarosta@tremesna.cz (Markéta Peterová, 1. místostarostka)
  pechacek@tremesna.cz (Zbyšek Pecháček, 2. místostarosta)
  golikova@tremesna.cz (Zdeňka Golíková, účetní)
  kyskova@tremesna.cz (Alena Kyšková, referentka)

 • 4.8 ID datové schránky

  q92bkhb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1848185369
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna

6. IČO

00296414

7. DIČ

 CZ00296414 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadováyny.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

Vyhledat v textu

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea

Aktuální dění v obci

Úřední deska

Úřední deska

http://www.osoblazsko.cz/mapa/mapa.phtml?id=29

Návštěvnost stránek

392940
Obec Třemešná