Komunitní plánování-sociální služby v obci Třemešná

zprostředkování sociálních služeb

 Úvod

Komunitní plánování sociálních služeb Albrechticka začalo v roce 2008. Společně plánují obce spadající pod správní obvod Městského úřadu Město Albrechtice. Jsou to obce Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň,  Město Albrechtice, Petrovice, Třemešná a Vysoká.

V naší obci Třemešná, se můžete se svými aktuálními problémy v této oblasti obracet na starostu obce

Co je cílem komunitního plánování?

  • vytvořit síť sociálních služeb na místní úrovni, která odpovídá zjištěným místním potřebám a reaguje na lokální odlišnosti 
  • zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb v dané lokalitě 
  • rozšiřovat v případě zjištěné potřeby jejich nabídku 
  • efektivně investovat finanční prostředky a vynakládat je pouze na ty sociální služby, které jsou skutečně potřebné 
  • sdružovat v mikroregionech, které společně komunitně plánují (jako např. Albrechticko) stávající zdroje a zvyšovat efektivitu jejich využití a financování 
  • za uvedenými účely vypracovat a realizovat střednědobý plán sociálních služeb

Zdroj: Město Albrechtice

 

Sociální služby v obci Třemešná

  • Rozvoz obědů seniorům obce.

Po domluvě lze odebírat oběhy ze školní jídelny. Rozvoz obědů je spolufinancován odběrateli (5,- Kč za odebraný oběd). Cena za oběd tedy činí cenu za oběd pro cizí strávníky (aktuálně 55,- Kč) + 5,- Kč za dopravu. Bližší informace podá starosta obce nebo vedoucí školní jídleny.

Sociální služby na Albrechticku

Komunitní plánování sociálních služeb

 

 

 

 

 

 

 

Obec Třemešná