Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Naše vize > Uskutečněné

Uskutečněné

     

 

 

 

2023                                  Bez názvu.png

Název projektu: Materiální vybavení jeviště sálu kulturního domu Třemešná

je spolufinancován Evropskou unií

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Rozvoj Krnovska

Výsledkem projektu bude zkvalitnění kulturní a spolkové činnosti v kulturním sále v obci Třemešná, který je vůbec jediným prostorem v obci, kde se mohou konat kulturní a společenské události.


 

2022                                                                                                  logo_jpg.jpg                                 

Projekt spolufinancovaný Moravskoslezským krajem " Oprava místní komunikace Damašek - I. etapa"

číslo smlouvy: 05001/2022/RRC

   

Projekt byl podpořen z dotačního programu Moravskoslezského kraje, dotační podpora MSK ve výši 217.439,00 Kč.


 

 

2022                                                                                                  logo_jpg.jpg         

Projekt financovaný Moravskoslezským krajem "Variantní studie odvádění a čištění odpadních vod v části obce Třemešná mimo dosah stávající soustavné oddílné splaškové kanalizace v povodí stávající ČOV obce Třemešná"

Evidenční číslo: 01407/2021/ŽPZ

Studie byla podpořena z dotačního programu Moravskoslezského kraje (ŽPZ/02/2022) „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“.

Celková cena díla 240.000,00 Kč z toho dotační podpora MSK ve výši 144.000,00 Kč.

Důvodem pořízení studie je skutečnost, že v okrajových částech obce Třemešná není odvádění a likvidace odpadních vod komplexně řešena.

Cílem studie bylo vytvoření komplexního podkladu pro územně plánovací dokumentaci obce a aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. 


2022

CZ_RO_B_C.jpg

Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Třemešná

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/.0.0/20_149/0014890

Předmětem projektu je realizace protipovodňových opatření formou montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Navazuje na současně využívanou technologii a zároveň se jedná o doplnění nových hlásičů. Realizací projektu dojde ke zlepšení systému protipovodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


2021                                                                                                   

Modernizace zázemí kuchyňky a pódia kulturního domu Třemešná

Kulturní dům Třemešná prochází každoročně malou obměnou tak, aby se zkvalitnilo zázemí pro společenské akce konané v kulturním domě. Tentokrát směřovalo úsilí obce ke zkvalitnění zázemí pódia a kuchyňky.

2.JPG3.JPG5.JPG

2021                                                                                                    mmr_cr_rgb.jpg

Víceúčelové hřiště ZŠ Třemešná

Pro potřeby zkvalitnění tělesné výchovy základní i mateřské školy , individuální a spolkové sportovní činnosti byla v areálu základní školy a obecního sportoviště provedena výstavba malého atletického stadionu - víceúčelová plocha, běžeckým oválem s doudráhou a pískovým doskočištěm. Cena realizace 5 542 321,- Kč s dotací MMR  ve výši ve výši 3 427 892,- Kč

1.jpg3.JPG5.JPG7.JPG8.JPG9.JPG

2021

Stavební úpravy budovy Obecního úřadu Třemešná

Vnitřní prostory obecního úřadu již nesplňovaly potřeby na nároky kladené na zajištění kvalitního zázemí této samosprávné instituce. Jako by se v prostorách úřadu zastavil čas v 70-tých letech. Celkovou stavební úpravou spojenou s reorganizací vnitřních prostorů se podařilo docílit moderního zázemí, které bude jistě v nadcházejících 20-ti letech splňovat potřeby pro výkon samosprávy naší obce.

1.JPG3.JPGObec_1.JPGObec_2.JPGObec_3.JPGObec_4.JPG

2020

Herní prvky pro větší a menší

Realizace projektu přiblížila možnost dětem dosáhnout dětského koutku s herními prvky v části Rudíkovy a Damašek.

 

2020

Oprava bytového domu č.p. 260

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 260 v majetku obce.

 

 

2020                                                                                                    mmr_cr_rgb.jpg

Víceúčelové hřiště obce Třemešná

Cílem projektu byla revitalizace původních kurtů s antukových povrchem na moderní víceúčelovou plochu. Cena realizace 1 222 249,- Kč s dotací MMR  ve výši ve výši 810 827,- Kč

 1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG

 

2019                                                                                                   

Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbrojnice Třemešná

Pro potřeby jednotky JSDH byly provedeny stavební úpravy částí budovy, ve které má zázemí jednotka JSDH. S ohledem na skutečnost, že původní určením budovy byla stodola, představovala oprava vnitřních prostorů náročný úkol. Bylo nejprve nutno zajistit a posílit dostatečně statiku budovy. Následně bylo přistoupeno k dalším krokům souvisejícím s úpravou vnitřních prostorů. Jako poslední se pak provedla úprava venkovních zpevněných ploch.

DSC_2120.JPGDSC_2135.JPGDSC_2178.JPGDSC_0010.JPG

DSC_0015.JPGDSC_0462.JPG

 

2019                                                                                                     

Revitalizace bytového domu č.p. 90

Obec v rámci dotačního programu MSK Podpora znevýhodněných oblastí 2019 zrealizovala opravu bytového domu Třemešná č,p. 90, ve kterém jsou 3 bytové jednotky 2+1 (45m2) a jedna bytová jednotka o velikosti 3+1 (55m2). Projekt nesl název Revitalizace bytové domu č.p. 90, a jeho součástí byla celková rekonstrukce vnitřních prostorů stavby včetně sanitárního vybavení, rozvodů topení s centrálním zdrojem vytápění a vlastní čističkou odpadních vod. Celková investice dosáhla 5,6 mil Kč, a dotace z MSK činila 2,4 mil Kč.

DSC_1734.JPGDSC_0335.JPG

 

2018                                                                                                      OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

Sběrný dvůr Třemešná

Po tříleté práci se podařil dokončit projekt, jehož hlavním cílem bylo vytvořit zázemí pro zkvalitnění nakládání s odpady pro občany obce Třemešná. Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí. v celkové výši 85% uznatelných nákladů, což představovalo částku  3 572 185 .Kč. Současně se na vlastí podíl nákladů podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje v programu Podpora akcí investovaných z prostředků EU ve výši  dotace 520 tis Kč.

DSC_0110.JPGDSC_0908.JPGDSC_0925.JPGDSC_0923.JPG

2018

Oprava tlakové stanice Třemešná

Zlepšit technický stav tlakové stanice vody, která zajišťuje dodávku pitné vody do Rudíkova se podařilo v roce 2018 splnit. K opravě tlakové stanice byly použity vlastní finanční prostředky obce. Tlaková stanice získala nové technologické vybavení a současně byla namontována technologie dálkového monitoringu této důležité části vodovodní infrastruktury obce.

HPIM2122.JPGHPIM2123.JPGDSC_0337.JPGDSC_0338.JPG

 

2018                                                                                                    

Všichni máme stejné potřeby

Dlouhodobě nevyužívané prostory I. patra školní jídelny (tzv. stará škola) vybízejí hledat možnosti smysluplného využití. Základem je oprava původního sociálního zařízení. Na tento projekt se podařilo získat dotaci z MSK pod žádostí s názvem Všichni máme stejné potřeby.

Původní stavpůvodní stavDSC_0321.JPGDSC_0945.JPG

2018                                                                                                     mmr_cr_rgb.jpg

Oprava povrchu místních komunikací - Oprava komunikace kolem obecního úřadu

V roce 2018 se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj finanční prostředky na opravu místních komunikací. Předmětem opravy byla komunikace kolem Obecního úřadu Třemešná

DSC_1896.JPGDSC_0234.JPGDSC_0239.JPG

 

2017                                                                                                   

Zvídavý návštěvník nezmokne

Vstup do informačního centra, které je umístěné v kulturním době získalo v roce 2017 zastřešený vstup.  Na projekt se podařilo získat dotaci z MSK .

DSC_105.JPGDSC_113.JPGDSC_0780.JPGDSC_0893.JPG

2017

 Chodníky kolem silnice I/57 v obci Třemešná

Obec v roce 2017 realizovala rozsáhlý stavební záměr, který byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v přímém kontaktu podél silnice I/57. Projekt obsahoval tři samostatné části ¨- Chodník podél I/57 v Rudíkovech, Chodník kolem kulturního domu a Chodník ve středu obce. Na všechny tři stavební akce se podařilo získat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 DSC_0413.JPGDSC_1142.JPGDSC_0389.JPGDSC_0394.JPG

2016

Dětské hřiště v obci Třemešná                                                                                                    mmr_cr_rgb.jpg               

Za přispění dotace z ministerstva pro místní rozvoj se zrealizovala instalace dětských herních prvků v blízkosti školy a sportovního areálu.

 DSC_0664.JPGDSC_0949.JPGDSC_0951.JPG

 

2016

Oprava povrchu místních komunikací                                                                                        mmr_cr_rgb.jpg                 

Obec investuje nemalé finanční prostředky do opravy povrchů místních komunikací. Vzhledem k délce místních komunikací a cenové náročnosti se oprava provádí postupně. V roce 2016 se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj finanční prostředky na opravu místních komunikací, a obec zrealizovala opravu v dvojnásobném rozsahu oproti předchozím letů.

 Cesta_1.JPGcesta_3.JPGCesta_2.JPG

2016

Oprava kapličky Rudíkovy                                                                                                            Logo_SZIF_barevne_RGB_.jpg

Za přispění dotace ze SZIF se opravila kaplička v Rudíkovech, kterou obec odkoupila od soukromého vlastníka. Současně se provedla oprava blízko stojící nenápadné budovy hasičské zbrojnice, ve které bude umístěna historická hasičská stříkačka našeho hasičského sboru.

 Kaple_1.JPGKpale_2.JPGHasič_1.JPG

2016

Komunitní turistické centrum v KD                                                                                            

Obec zrealizovala za přispění dotace z MSK projekt, který umožnil opravit zbylé části vnitřních prostorů v kulturním domě tak, aby se zde vytvořilo zázemí pro turisty, galerie ve které by se presentoval um lidí osoblažska, a prostory pro kulturní vzdělávání žáků v hudebním směru. Studie a skutečnost jsou ukázány níže.

KD_2.JPGKD_3.JPG

 2016

Nové prostory mateřské školy

Roztříštěnost budov školských zařízení, a nutnost reagovat na úbytek počtu obyvatel včetně dětí, podmiňuje u obce  vytváření strategií a koncepci rozvoje. A to také koncepci školství, která do budoucna zajistí pružné regování na nepředvídatelný demografický vývoj. Ze tří budov školských zařízení se musely vytvořit max budovy 2, které budou sloužit našim dětem. Do budoucna je prioritou zachránit provozně budovu nové školy. A protože školka bude v naší obci určitě pořád, byla jako nejvhodnější varianta zabývat se projektem přemístění školky do budovy školy, a stavebně oddělit část vnitřních prostorů tak, aby zde školka našla své nové zázemí.

 DSC_1156.JPGDSC_1158.JPGDSC_1463.JPG

2015                                                                                                    OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

Energetické úspory volnočasového centra Třemešná

Pro zabezpečení možnosti trávení volného času dětí se přistoupilo k realizaci projektu snížení energetické náročnosti jedné z budov  v blízkosti  areálu školy. Uskutečněný projekt nabídl nové prostory odpoledním aktivitám - školní družina a zázemí kroužků.

 Volnoč_1.JPG

2014                                                                                                    OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

Energetické úspory budovy školy a školní jídelny

Ještě v roce 2014 uskutečňujeme realizaci dalšího projektu na energetické snižování budov, při úspěšně podané žádosti o dotaci u SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí. Provedeno zateplení, výměna oken, a byla provedena výměna topného zdroje. Z vlastních finančních prostředků byla provedena oprava části krovu střechy, a rovné  střechy přístaveb byly změněny na pultové střechy.  

 ŠJ_1.JPGŠJ_2.JPG

2014                                                                    

Bezpečně cestou do školy                                                                                                          Logo_SZIF_barevne_RGB_.jpg

Zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí v blízkosti školní jídelny. Na investici se podařilo získat spoluúčast ve formě dotace  MAS Krnovska ( pod Státním zemědělským intervenčním fondem). Obec opět doplnila celkovou investici svými finančními prostředky.

2014                                                                                                    OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

Snížení energetické náročnosti kulturního domu Třemešná

V roce 2014 se podařilo navázat na úspěšně podané žádosti o dotaci u SFŽP v rámci Operačního programu životního prostředí. Budova kulturního domu obdržela nový vzhled a byla provedena výměna topného zdroje. Z kotle na uhlí se přešlo na kondenzační kotel.  Obě investice umožní snížit energetickou náročnost budovy. Při konání společenských akcí již nebude potřeba topit několik dnů předem, aby se prostory vyhřály na přijatelnou teplotu. Nová okna, zateplená fasáda a půdní prostor umožní hospodárněji nakládat s energiemi. Z vlastních finančních prostředků byla provedena oprava části krovu střechy a položena nová střešní krytina.  Budovu je nutno vyspravit ještě zevnitř, a tento krok bude v následovat.

2013                                                                                                    OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

Snížení energetické náročnosti ZŠ,MŠ Třemešná 

tato úspěšná žádost o dotaci podaná u SFŽP umožnila v rámci Operačního programu životního prostředí osy 2.1. omlazení nejrozlehlejší budovy po správou obce. Budova základní školy byla postavena v roce 1964, a tak se jí v rámci nadcházejících 50-tých narozenin dal dárek nejcennější. Jeho součástí bylo zateplení obvodových stěn a střechy, a výměna okenních výplní. Současně byla provedena výměna topného zdroje, kdy se přešlo z uhlí na plyn. Staré litinové kotle byly nahrazeny kondenzačními kotly s automatickým provozem.

   

2013                                                                                                                                                           OPZP_CMYK_H_2radky.jpg

Oprava budovy Obecního úřadu č.p.304

Úspěšná žádost o dotaci podaná u SFŽP umožnila v rámci Operačního programu životního prostředí osy 3.1. změnit vzhled jedné z důležitých budov obce, která si již dlouho říkala o své omlazení. Předmětem dotace bylo zateplení obvodových stěn a půdy, a výměna okenních výplní. Realizací projektu se nejen snížila energetická náročnost budovy, ale budova má vzhled odpovídající svému zaměření.

   

2012

Oprava kapličky Nové Rudíkovy                                                                                                 mmr_cr_rgb.jpg

Jediná kaplička v majetku obce. S tím se muselo něco začít dělat! Na opravu se podařilo získat peníze z dotačného programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci opravy sarkálních staveb. A tejným dílem se na opravě podílela také obec svými finančními prostředky.

 

2012

Modernizace sociálního zařízení tělocvičny ZŠ,MŠ Třemešná  

Kvalitní zázení pro děti základní školy a sportuchtivé nadšence - to byla hlavní myšlenka při získávání finančních prostředků na opravu sociálního zařízení tělocvičny ZŠ, MŠ Třemešná.  A podařilo se. Úspěšná žádost o dotaci pod MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu, a kofinancováním Moravskoslezským krajem pod dotačním programem Zvýšení absorpční kapacity měst a obci do 10 000 obyvatel nám umožnily zmodernizovat již dosluhují a zastaralé zázemí.

   

2012

Dětské hřiště

Nová dětská hřiště vyrůstala v okolních obcích jako houby po dešti. Vybavena atraktivními sestavami ze dřeva a alespoń jednou skuzavkou. Bylo nezbytné zatraktivnit náš "ocelový park" a nabídnout příjemné prostředí.  Celková investice dosáhla 250 000 Kč, a finanční zatížení obce se snížilo díky dvěma dotačním titulům (Mikroregion Osoblařsko a Mikroregion Krnovsko). Součástí investice do dětského parku byl samostatný projekt úprava prostranství, při kterém se vybudovaly nové přístupové plochy v naší Základní školy. I v tomto projektu se podařilo získat dotační spoluúčast.

   

2011

Hasičská zbojnice                                                                                                                        

Každý z nás, kdo procházel středem obce, musel pohledem zavadit o budovu, na jejíž střeše nám intenzivně rostl mech. Bílá fasáda nesla známky historie a při sněhové nadílce byly jediným výrazným bodem modrá vrata. Na podzim roku 2011 však budova změnila svůj vzhled.

   

2011

Orientační systém

Naše obec je poměrně dlouhá a v obci je pouze jediná křižovatka. Přesto se stává, že návštěvník není schopen dorazit do cíle bez toho, aniž by se našince nezeptal na cestu. Jednou z možností, jak napomoci změně stavu byla instalace orientačního systému.

Orientační značení Třemešná.pdf