Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > 73 Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v katastrálních územích Hynčice u Krnova (650382), Město Albrechtice (693391), Rudíkovy (770639), Třemešná (770647), Valštejn (650391)

73 Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v katastrálních územích Hynčice u Krnova (650382), Město Albrechtice (693391), Rudíkovy (770639), Třemešná (770647), Valštejn (650391)Vyvěšeno: 31. 7. 2023
Sejmuto: 15. 2. 2024
Evidenční číslo: 73/2023

Státní veterinární správa vyhlašuje mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu.

Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území v územním obvodu Moravskoslezského kraje: Hynčice u Krnova (650382), Město Albrechtice (693391), Rudíkovy (770639), Třemešná (770647), Valštejn (650391).

Opatření v ochranném pásmu
(1) Zakazuje se přemisťování včel a včelstev z vymezeného ochranného pásma dle čl. 1 tohoto nařízení.

(2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod nebo medných zásob ze všech úlů na stanovišti včelstev na původce moru včelího plodu. Každý směsný vzorek je tvořen z nejvýše 10 úlů na stanovišti včelstev. Toto laboratorní vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, Jihlava nebo Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 4 měsíců před předpokládaným termínem přemístění. Vzorky jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťovány.

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, prostřednictvím následujících kontaktů: tel. č. +420 596 781 910, ID datové schránky: d2vairv, e-mail: epodatelna.kvst@svscr.cz

(4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob ze všech úlů na stanovišti včelstev umístěných ve stanoveném ochranném pásmu a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření ve státním veterinárním ústavu, pokud toto vyšetření nebylo provedeno ve státním veterinárním stavu v posledních 4 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý směsný vzorek je tvořen z nejvýše 10 úlů na stanovišti včelstev. Vzorky musí být předány k laboratornímu vyšetření nejpozději v termínu do 01.09.2023.

Odběr vzorků se provádí následujícím způsobem:
V případě odběru směsných vzorků včelí měli vloží chovatelé do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Nejdříve po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé vyjmou, zabalí, označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých směsný vzorek pochází. Jeden směsný vzorek může
obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev. Směsné vzorky včelí měli předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpMc 160) i na obalu vzorků. 

V případě odběru vzorku včel ošetřujících plod je nutné včely před odesláním do laboratoře utratit mrazem. Vzorek v množství minimálně 5 g (což odpovídá asi 50 ks včel) je nutné vložit do nepropustných vzorkovnic, které se zabalí a označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých vzorek pochází. Vzorky se předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.

V případě odběru vzorku medu lze odebrat med z plodových plástů o hmotnosti nejméně 15 g (odpovídá přibližně plné polévkové lžíci). Vzorek je nutné vložit do
nepropustných vzorkovnic, které se zabalí a označí adresou, registračním číslem včelaře, registračním číslem stanoviště a čísly úlů, ze kterých vzorek pochází. Vzorky se předají k bakteriologickému vyšetření do státního veterinárního ústavu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření i na obalu vzorků.

(5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků od všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu 15.02.2024. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření i na obalu vzorků.

Přílohy:


Zpět na přehled