Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Pozvánka na pouť k Sv. Šebestiánu v Třemešné

Datum konání: 22. 1. 2023

Římskokatolická farnost Třemešná srdečně zve na pouť k Sv. Šebestiánu v Třemešné. Slavnostní mše svatá začíná v 11 hod.

pouť_k_Sv._Šebestiánu.jpg


Publikováno 18. 1. 2023 20:28

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Datum konání: 13. 1. 2023 - 14. 1. 2023

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 proběhne volba prezidenta České republiky.

I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

  • dne 13.01.2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
  • dne 14.01.2023 od   8.00 hodin do 14.00 hodin

Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

  • dne 27.01.2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
  • dne 28.01.2023 od   8.00 hodin do 14.00 hodin

Místo konání voleb a volební okrsek 

V obci Třemešná je stanoven 1 volební okrsek se sídlem: Třemešná č.p. 307, obecní knihovna, (budova školní jídelny).


Publikováno 13. 1. 2023 9:57

PLES ZUŠ Město Albrechtice

Datum konání: 18. 2. 2023

 

Základní umělecká škola Město Albrechtice pořádá 18. 02. 2023 v kulturním domě v Třemešné ples.

PLES2023.jpeg

 

PLES_ZUS_2023.pdf


Publikováno 9. 1. 2023 20:11

Nález mobilního telefonu

Na Obecní úřad Třemešná byl odevzdán mobilní telefon zn. Apple. Kdo jej postrádá, může si ho vyzvednout v podatelně obecního úřadu.

 

Poctivému nálezci patří náš dík.


Publikováno 9. 1. 2023 19:57

Obec Třemešná přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023

Datum konání: 21. 12. 2022 - 1. 1. 2023

Stávající rok se chýlí ke konci a obec Třemešná  přeje všem občanům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023.

přání.jpeg

 

 

 


Publikováno 21. 12. 2022 21:04

48. vydání obecního zpravodaje

Přinášíme Vám opět základní informace o dění v obci. Nové číslo obecního zpravodaje přináší aktuality za období listopad až prosinec 2022.

 

2022 Obecní zpravodaj 48. vydání


Publikováno 22. 12. 2022 7:50

Informace o projektu financovaném Moravskoslezským krajem

Projekt financovaný Moravskoslezským krajem "Variantní studie odvádění a čištění odpadních vod v části obce Třemešná mimo dosah stávající soustavné oddílné splaškové kanalizace v povodí stávající ČOV obce Třemešná"

Studie byla podpořena z dotačního programu Moravskoslezského kraje (ŽPZ/02/2022) „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“.

Celková cena díla 240.000,00 Kč z toho dotační podpora MSK ve výši 144.000,00 Kč

Důvodem pořízení studie je skutečnost, že v okrajových částech obce Třemešná není odvádění a likvidace odpadních vod komplexně řešena.

Cílem studie bylo vytvoření komplexního podkladu pro územně plánovací dokumentaci obce a aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.

 

logo ilustracni obrazek

 

studie ke stažení


Autor: správce webu Publikováno 11. 12. 2022 21:45

Rudíkovští sousedé zvou na akci Česko zpívá koledy

Datum konání: 7. 12. 2022

Nové Rudíkovy-koledy.jpg

Nové Rudíkovy-koledy.jpg


Publikováno 23. 11. 2022 15:49

Ohlédnutí za 9. Hubertskou mší svatou v Třemešné

Začátkem listopadu proběhla v kostele svatého Šebestiána slavnostní bohoslužba za doprovodu trubačů z Rabštejna na počest svatého Huberta, patrona myslivců. Po mši svaté probíhalo pasování zdejšího myslivce na lovce daňčí zvěře. Krátké seznámení s tímto mysliveckým ceremoniálem pronesl Ing. Jaroslav Mader. 

Následně členové mysliveckého sdružení pozvali všechny přítomné na občerstvení do sálu kulturního domu. Podával se výborný zvěřinový guláš. Zde také probíhala výstava fotografií Mgr. Danuše Vanotové a výstava tvorby primáře MUDr. Marka Šťastného.

Na sále také proběhl ke spokojenosti všech přítomných doprovodný program. Nejprve pobavil svým vystoupením primář Marek Šťastný. Žertovným způsobem představil své obrazy, básně, vtipy a řezbářské dílo, coby člen indiánského kmene, pak jako lékař a nakonec jako umělec a vynálezce. Dále poutavě vyprávěl o lovecký dravcích Martin Malucha z Janova, který zodpověděl nemálo dotazů přítomných, o životě, chování a výcviku orlů a sokolů. Paní Mgr. Vanotová seznámila přítomné se svou fotografickou tvorbou. Dlouhodobě zachycuje průběh Svatohubertských mší v Třemešné, protože je příznivcem zachování obrazového okamžiku v komorní atmosféře. Její fotografie dokumentují zachovaní tradic, vzájemnou pomoc a toleranci mezi lidmi. Na závěr zaznělo myslivecké vytrubováni v podání mysliveckých Trubačů Rabštejn.

Poděkování za krásný zážitek patří všem protagonistům, Mysliveckému sdružení Třemešná ve Slezsku, z.s. a obci Třemešná za finanční podporu akce.

IMG_7555_-_6.11.2022,_MSE_TREMESNA.JPGIMG_7597_-_6.11.2022,_MSE_TREMESNA.JPGIMG_7610_-_6.11.2022,_MSE_TREMESNA.JPG

IMG_20221106_133104 (2).jpgIMG_7622_-_6.11.2022,_TREMESNA.JPGIMG_20221106_140423 (2).jpg

Další fotky si můžete prohlédnout na rajče net

2022 Svatohubertská mše v Třemešné – tremesna – album na Rajčeti (idnes.cz)


Publikováno 4. 12. 2022 23:57

MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO SPOLKOVOU ČINNOST V OBCI TŘEMEŠNÁ

Název projektu: Materiální vybavení pro spolkovou činnost v obci Třemešná, reg. číslo projektu č. 21/006/19210/780/107/002252
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Krnovsko.

Stručný popis projektu: Pořízení 20 ks pivních setů a 5 ks nůžkových stanů vč. veškerých dílů, které jsou nezbytné pro kompletaci daného typu nůžkového stanu pro venkovní použití a jeho transport. Předměty budou používány při konání kulturních a obdobných akcí na území obce.

 


Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Třemešná - rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtová opatření a závěrečný účet za min. rok jsou dostupné na:
https://www.tremesna.cz/rozpocet

Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Třemešná, Třemešná č. p. 304.

EU.jpg                                                                              LWADER.jpg  

 

 

Materiální_vybavení_pro_spolkovou_činnost.pdf


Publikováno 5. 11. 2022 17:35

Pozvánka ke společné výsadbě zeleně v obci

Datum konání: 30. 10. 2022

 

Vzpomínáte si vy starší na Akce Z? A vy mladší nevíte, co zkratka znamená?

Na neděli 30.10. se připravuje realizace projektu výsadby zeleně v naší obci pod názvem Zeleň Třemešná, na kterou se obci podařilo získat dotaci ze SFŽP. Cílem projektu je setkání se společnou pracovní náplní, která má ve společenském životě smysl. Výsadba bude provedena dle zpracovaného odborného posudku na pozemcím v místech

  • dětské hřiště Damašek
  • park u hasičárny,
  • bývalý rybník u Turků 
  • areál továrny

Hlavní pracovní setkání všech dobrovolníků a pomocníků s výsadbou bude u hasičárky (park) v předpokládaném čase 9:00 (bude ještě případně upřesněno). Občerstvení zajištěno (při příhodném počasí opékání párků), čaj. Sebou vezměte vlastní pracovní rukavice, lopatu nebo rýč a dobrou náladu.

Projekt výsadby Zeleň Třemešná s odborným posudkem.pdf


Publikováno 12. 10. 2022 15:21

Spolek Dámský klub Třemešná srdečně zve na lampionový průvod obcí Třemešná.

Datum konání: 12. 11. 2022

Spolek Dámský klub Třemešná srdečně zve na lampionový průvod obcí Třemešná.

Průvod zahájíme v sobotu 12. 11. 2022 v 17:15 hod. u hasičské zbrojnice.

Přijďte s námi rozsvítit Třemešnou!

Na závěr ohňostroj.

 

Spolek_Dámský_klub_Třemešná_lampionový_průvod.png


Publikováno 7. 11. 2022 17:16

Vánoční jarmark se slavnostním rozsvícením stromu

Datum konání: 2. 12. 2022

Základní a mateřská škola Třemešná zve všechny na Vánoční jarmark, který se koná v pátek 2. prosince 2022 od 16:00 hodin v parku u hasičské zbrojnici.

Při této příležitosti proběhne v 17:00 hodin rozsvícení vánočního stromu, taktéž v parku u hasičské zbrojnice, kam Vás srdečně zve obec Třemešná. Múžete se těšit na sólo, přednesené altistkou Dorotou Grossovou z Krnova.

 

plakát jarmark 2022.jpg

plakát jarmark Třemešná 2022.jpg

 


Publikováno 18. 11. 2022 12:51

Huberstká mše v Třemešné

Datum konání: 6. 11. 2022

Myslivecké sdružení Třemešná ve Slezsku z.s. srdečně zve myslivce i širokou veřejnost na tradiční, již devátou Hubertskou mši svatou. Patrona myslivců, svatého Huberta, uctí bohoslužbou v neděli dne 6. listopadu 2022 od 11:00 v kostele svatého Šebastiána v Třemešné. Svatohubertskou mši bude celebrovat farář Jan Randa. Celou mší svatou zazní troubená a zpívaná Hubertská mše B dur v podání mysliveckých trubačů Rabštejn. Na závěr bude pasování myslivce na lovce daňčí zvěře a sokolníci představí lovecké dravce. Akce je finančně podporována Obcí Třemešná.

Po skončení mše jsou účastníci srdečně zváni na společné posezení mezi myslivci a na zvěřinový guláš v kulturním domě. Pří té příležitosti budou v sále kulturního domu vystaveny fotografie od Mgr. Danuše Vanotové. Jedním z témat budou i fotky z předchozích Svatohubertských mší v Třemešné. Svou tvorbu vystaví i primář MUDr. Marek Šťastný.

Těšíme se na hojnou účast.

 

Svatohubertská_mše_Třemešná_2022.pdf


Publikováno 24. 10. 2022 19:07

Motoklub Třemešná pořádá Mikulášskou nadílku

Datum konání: 3. 12. 2022

Motoklub Třemešná dává na vědomí, že Mikulášská nadílku bude!

Mikulášský rozvoz startuje 3. prosince 2022 v 17 hodin od bývalé mateřské školy, bude pokračovat směrem na Nové Rudíkovy a poté zpět směrem na Damašek. Balíčky pro děti můžete předat na místě, na obecním úřadě nebo přímo členům motoklubu.

 

WhatsApp Image 2022-11-29 at 07.51.40.jpeg

Mikulášská nadílka Třemešná 03.12.2022


Publikováno 29. 11. 2022 10:45