Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Den obce                                                                          – 27. 07. 2024 od 14 hod. –  areál hřiště TJ Sokol

Veřejná prezentace záměru VTE a FVE                     – 11. 09. 2024 od 17 hod.  –  kulturní dům

Předregistrace do zubní ambulance v Jindřichově

Vážení občané,

v Jindřichově bude nově otevřena zubní ambulance. Zubní ordinace bude přijímat pouze pacienty starší 3 let. Pokud máte zájem se přihlásit, doneste vyplněný tiskopis na Obecní úřad Jindřichov, 793 83  Jindřichova 58 a vhoďte jej do schránky ve vestibulu. 

Žádost o předregistraci do zubní ambulance v Jindřichově je přílohou tohoto oznámení.


Publikováno 31. 10. 2023 18:11

Ordinace lékaře

MUDr. Pavla Pustówková dne 2. 11. 2023 neordinuje v Třemešné.


Publikováno 31. 10. 2023 8:54

Halloweenské dýňobraní

Datum konání: 25. 10. 2023

Deváťáci ZŠ a MŠ Třemešná ve spolupráci s obcí Třemešná zvou občany 25.10.2023 na halloweenské dýňobraní

u školní družiny od 15:30 do 16:30 - dlabání dýní

u hlavního vchodu školy od 16:30 - zahájení halloweenské cestičky 

od 18:00 - halloweenská stezka pro odvážné - honba za pokladem

u školní družiny je zajištěno občerstvení

FB_IMG_1697974100187.jpg


Publikováno 23. 10. 2023 12:51

Konference ukončila Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd 2014-2020

Konference ukončila Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd 2014-2020, rozjíždí se další programové období

 

VRBNO POD PRADĚDEM, KARLOVA STUDÁNKA, RÝMAŘOV | Na závěrečné konferenci v Karlově Studánce zástupci česko-polského Euroregionu Praděd ukončili Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd za období 2014 až 2020. Další den navštívili rýmařovskou expozici Hedva Český Brokát a kapli V Lipkách. Nyní pracují na výzvách v novém programovém období.

Všechny výstupy konference a další informace jsou umístěny na webových stránkách Euroregionu Praděd www.europraded.cz.

Článek najdete na https://stabruntalsko.cz/konference-ukoncila-fond-mikroprojektu-v-euroregionu-praded-2014-2020-rozjizdi-se-dalsi-programove-obdobi/

 


Publikováno 23. 10. 2023 12:03

Uzavření Městského úřadu Město Albrechtice

Datum konání: 23. 10. 2023

Městský úřad Město Albrechtice, odbor sdělovacích prostředků a IT oznamuje občanům, že v pondělí 23. října 2023 bude Městský úřad Město Albrechtice uzavřen z důvodu údržby informačních systémů.


Publikováno 17. 10. 2023 21:13

Projekt - Mezigenerační setkávání - dlabání dýní

Datum konání: 20. 10. 2023

ZŠ A MŠ Třemešná

Vás zve v rámci mezigeneračního setkávání na dlabání dýní, které se koná v budově základní školy dne 20. října 2023 od 8:00 do 11:00 hodin.

Vaši prvňáčci a deváťáci

received_1274434586592773 (1).jpg


Publikováno 15. 10. 2023 20:37

Informace o možnosti využívat v obci pečovatelskou službu od 01.01.2024

Senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním mají možnost od 01.01.2024 využívat v obci služby HELP-IN, o.p.s., Pečovatelská služba, pobočky Město Albrechtice.

Základní poskytované úkony, zajišťující pomoc při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Nejčastěji využívané úkony: praní, žehlení, koupání, dovoz léků, nákup včetně dovozu, běžný nebo velký úklid domácnosti, doprava - doprovod k lékaři (pokud např. nemá možnost sanitky, rodiny).

Na pečovatelskou službu přispívá obec. V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad Třemešná, aby se mohla pro  zájemce od příštího roku naplánovat konkrétní služba. Se zájemcem je možno sjednat individuálně nezbytný rozsah poskytovaných služeb. 

 

Poslání služby

Prostřednictvím terénních a ambulantních sociálně-zdravotních služeb podporovat život seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném prostředí

Cíle služby
Hlavním cílem předmětné služby je prostřednictvím předem sjednaných hlavních úkonů, zaměřených na pomoc při: péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo fakultativních úkonů zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit službu rezidenčního nebo-li pobytového typu.

V případě zájmu o bližší informace, kontaktujte Bc. Jiřího Boháčka, vedoucí odboru správního, mobil: +420 777 781 198, e-mail: j.bohacek@mesto-albrechtice.cz

odkaz Help-IN o.p.s. - Pečovatelská služba


Publikováno 12. 10. 2023 8:45

Sbírka potravinové pomoci v ZŠ a MŠ Třemešná

Datum konání: 5. 10. 2023 - 13. 10. 2023

Potravinová banka v Ostravě ve  spolupráci s ZŠ a MŠ Třemešná pořádá sbírku potravinové pomoci. Výtěžek sbírky je určen pro potřebné lidi v nouzi.

kdy: od 5. 10 do 13. 10  2023 od 7:00 hod do 13:30 hod

kde: ZŠ a MŠ Třemešná - 1. třída

kontakt: J. Gajdošová mobil: 732 372 130

 

received_901101821650817.jpeg


Publikováno 8. 10. 2023 11:04

Úplná uzavírka silnice č. I/57 v místě žel. přejezdu úzkorozchodné trati

Datum konání: 6. 10. 2023 - 10. 10. 2023

Upozorňujeme občany,

že od 06:00 hod. 06.10.2023 do 10:00 hod. 10.10.2023 bude úplná uzavírka silnice č. I/57 v místě železničního přejezdu u obce Třemešná. Správa železnic, s. o. bude provádět opravu železničního přejezdu na úzkorochodné trati přes silnici I/57 směr Vysoká.

stanovení trasy objížďky:

Objízdná trasa pro vozidla s výškou do 3,0 m

Bude vedena po sil. č. III/45714 směr Jindřichov – sil. č. II/457 směr Arnultovice – zpět na sil. č. I/57.

Tato objízdná trasa bude vedena v obou směrech jízdy.

 

Objízdná trasa pro vozidla s výškou od 3,0 m do 3,5 m

Bude vedena z Města Albrechtic po sil. č. II/453 směr Hynčice, Holčovice, Heřmanovice – sil. č. II/445 směr Zlaté Hory – sil. č. II/457 směr Petrovice, Janov, Jindřichov, Arnultovice – zpět na sil. č. I/57.

Tato objízdná trasa bude vedena v obou směrech jízdy.

 

Objízdnou trasu pro vozidla nad 3,5 m výšky není z důvodu nízké podjezdné výšky u železničního mostu na sil. č. II/457 v Jindřichově na území ČR stanovit. Vozidla s výškou nad 3,5 m musí volit individuálně alternativní mezinárodní silniční tahy.

 

 

 


Publikováno 5. 10. 2023 14:28

Výběrové řízení Manažer/Manažerka Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 20. 10. 2023

DSO Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko

Kvalifikační požadavky:
– min. SŠ vzdělání s maturitou; vzdělání v oblasti všeobecného zaměření (gymnázium), ekonomického zaměření, cestovního ruchu nebo regionální rozvoje výhodou,
– zkušenost s dotačními tituly (krajské, národní, evropské) výhodou,
– obecná znalost problematiky území mikroregionu Krnovsko,
– znalost MS Office,
– komunikativnost, flexibilita, schopnost pracovat pod tlakem a organizační schopnosti,
– ochotu dále se vzdělávat.

Náplň práce:
– řízení a organizace činností spojených s chodem svazku; další administrativní činnosti dle potřeb vedení svazku; organizace valných hromad a setkání starostů, příprava a realizace projektů mikroregionu,
– poskytování poradenství a konzultací členským obcím v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek; příprava a realizace projektů včetně jejich monitoringu a evaluace; příprava a realizace veřejných zakázek mimo režim zákona,
– zajišťování propagace mikroregionu – správa webových a facebookových stránek mikroregionu,
– pomoc při organizaci kulturních akcí mikroregionu – Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko.

Informace o pracovní pozici:
– zajímavá, tvůrčí a dynamická práce,
– pracoviště v Krnově, možnost dohody o pružné pracovní době a home-office,
– základní finanční ohodnocení dohodou + osobní ohodnocení, jehož výše se bude odvíjet dle počtu úspěšně podaných a zrealizovaných projektů,
– práce na 1,0 úvazek,
– pracovní pozice na dobu neurčitou,
– nástup od 1. 11. 2023, případně dle dohody.

Co je nutné doložit:
– strukturovaný životopis,
– přihláška dle přílohy č. 1 (zveřejněna na konci tohoto oznámení),
– motivační dopis s popisem Vašich pracovních zkušeností (max. 2 A4),
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Výše uvedené doklady doručte nejpozději do 20. 10. 2023 do 10:00 na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov nebo pošlete prostřednictvím datové zprávy, ID schránky: 7v5zyne.
Na obálku, prosím, uveďte „Výběrové řízení Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko – neotvírat“.

Výběrové řízení proběhne 24. 10. 2023 v odpoledních hodinách. Uchazeči budou
telefonicky informováni o přesném čase výběrového řízení.

Bližší informace poskytne:
Martin Korduliak, předseda svazku, tel.: +420 724 180 356

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov (dále jen „zaměstnavatel“), zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání (dále jen „uchazeči“) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ či „GDPR“), a to jako správce osobních údajů.

Účel a právní titul zpracování osobních údajů
V souladu s GDPR budou všechny osobní údaje, které uchazeči sdělí, zpracovávány pro účel přípravy a realizace výběrového řízení na pracovní pozici, o kterou se uchazeči u zaměstnavatele uchází. Poskytnuté údaje budou zpracovávány zaměstnanci zaměstnavatele, členy orgánů svazku (členové Valné hromady a Správní rady, předsednictvo svazku apod.), či členy výběrové komise, pokud byla jmenována, kteří jsou odpovědni/pověřeni přípravou, realizaci či rozhodováním v rámci výběrového řízení.

Zaměstnavatel osobní údaje uchazeče zpracovává na základě:

  1. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Tímto opatřením je samotná realizace výběrového řízení, kdy podáním přihlášky (případně kontaktováním zaměstnavatele) a dodáním potřebných dokumentů (jedná se především o životopis, doklad o vzdělání atd.) ze strany uchazeče vyjadřuje tento uchazeč zájem na účasti ve vyhlášeném výběrovém řízení. Zaměstnavatel na základě tohoto důvodu zpracovává osobní údaje uchazeče do doby, než je dosaženo účelu výběrového řízení (tj. vybrání vhodného uchazeče na pracovní pozici či ukončení výběrového řízení bez obsazení pozice);
  2. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele. Zaměstnavatel na základě tohoto titulu zpracovává osobní údaje uchazečů po skončení výběrového řízení, a to po dobu max. 3 let. Účelem tohoto zpracování je obhajoba práv svazku(zaměstnavatele) v případě eventuálního soudního sporu o neplatnost výběrového řízení, pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností z důvodu případných kontrol (např. inspektorát práce), pro případné žaloby dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, v účinném znění. Současně také mohou být osobní údaje užity za účelem možného oslovení uchazeče pro opětovné vyhlášení výběrového řízení na obdobnou pozici viz bod Doba zpracování osobních údajů. Výjimkou z tohoto zpracování jsou úředně ověřené dokumenty (doklad o vzdělání) a výpis z rejstříku trestů, které jsou po ukončení výběrového řízení vráceny nazpět uchazeči či skartovány, a to dle domluvy s uchazečem.

Rozsah a druh osobních údajů
Rozsah a druh osobních údajů je stanoven v dokumentaci vyhlášeného výběrového řízení. Požadované údaje se tak odvíjí od pracovní pozice, na kterou je vyhlášeno výběrové řízení. Obvykle se jedná o základní identifikační údaje, kontaktní údaje, dosažené vzdělání a dosavadní praxi včetně příloh dokazujících tyto skutečnosti. Pokud to druh pracovního místa vyžaduje či je tato povinnost stanovena nebo vyplývá ze zákonného předpisu, mohou být zpracovány i další údaje, např. výpis z evidence rejstříku trestů, druh řidičské oprávnění, doklad o zdárném absolvování kurzu či školení apod.

Dále mohou být zpracovány osobní údaje, které poskytne sám uchazeč, např. informace v samotných životopisech nebo motivačních dopisech.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu realizace výběrového řízení a následně po jeho skončení zaměstnavatel osobní údaje neúspěšných uchazečů může zpracovávat nejdéle po dobu 3 let z důvodu jeho oprávněných zájmů, viz výše.
Pokud se vítězný uchazeč rozhodne neuzavřít smlouvu se zaměstnavatelem, platí pro něj stejná pravidla uchování údajů jako v případě neúspěšných uchazečů. Poté zaměstnavatel provede výmaz osobních údajů uchazečů (s výjimkou osobních údajů uchazeče, s nímž je sjednán pracovněprávní vztah).

Pro účely opětovného vyhlášení výběrového řízení a oslovení uchazečů může zaměstnavatel použít již jednou získané údaje v rámci předešlého výběrového řízení na stejnou pozici. V takovémto případě použije zaměstnavatel pouze kontaktní údaje a po potvrzení zájmu na účasti v novém výběrovém řízení ze strany uchazeče použije zaměstnavatele i zbylé údaje, kterými disponuje. Zde může zaměstnavatel požadovat po uchazeči případnou aktualizaci či doplnění údajů např. výpis z rejstříku trestů, aktualizaci životopisu. U tohoto typu zpracování musí však platit podmínka, že nové/opětovné výběrové řízení bude vyhlášeno do 6 měsíců od ukončení původního výběrového řízení.

Práva Subjektu údajů
Uchazeč má dle čl. 15 GDPR právo získat od zaměstnavatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má uchazeč právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) GDPR. Uchazeč má za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

Uchazeč má dle čl. 16 GDPR právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Uchazeč má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR.

Za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR má uchazeč právo žádat, aby zaměstnavatel omezil zpracování osobních údajů.

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má uchazeč právo na přenositelnost osobních údajů.

Za podmínek stanovených v čl. 21 GDPR má uchazeč právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může subjekt podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti, ve které je nutné uvést Vaše identifikační a kontaktní údaje a jaké právo hodláte uplatnit. Tuto žádost je pak nutné zaslat buď na adresu sídla svazku (Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov), datovou zprávou do datové schránky svazku: 7v5zyne nebo na email gdpr@mikroregionkrnovsko.cz.

 

Bližší informace: Výběrové řízení Manažer/Manažerka svazku 2023 | Mikroregion Krnovsko


Publikováno 2. 10. 2023 8:39

Divadlo Klauniky uvádí Pohádky v hantecu

Datum konání: 29. 9. 2023

Obec Třemešná zve občany na divadlo Pohádky v hantecu, které se bude konat v KD Třemešná dne 29. září 2023 v 18:00 hodin. Vstupné je zdarma,

 

hantec1_plakat.jpg

- DIVADLO KLAUNIKY BRNO (klaunika.eu)


Publikováno 16. 9. 2023 10:01

Uzavření přejezdu za lesní školkou Artmanov

Datum konání: 10. 10. 2023 - 16. 10. 2023

V rámci výlukových prací na traťovém úseku Město Albrechtice - Jindřichov se bude opravovat železniční přejezd P7800.

Termín úplné uzávěry přejezdu P7800: od 7:00 hod. 10. 10. 2023 do 17:00 hod. 16. 10. 2023.

mapa_7800.jpg

 


Publikováno 27. 9. 2023 21:25

Výstava STAVBA - TEPLO - ENERGIE v Ostravě

Datum konání: 13. 10. 2023 - 14. 10. 2023

STAVBA - TEPLO - ENERGIE v Ostravě  - Veletrh úspor Ostrava 13. - 14. 10. 2023

2. ročník veletrhu stavebnictví a vytápění pro Moravskoslezský kraj, konaný v Trojhalí Karolina.

Výstavnická společnost Omnis Olomouc, a.s. zve občany, kteří řeší otázku energetických úspor ve svém domě nebo se chystá na dotaci Oprav dům po babičce. Právě na tomto stavebním veletrhu se budou prezentovat firmy s nabídkou energeticky úsporných řešení — tepelných čerpadel, fotovoltaiky, kotlů, ale i zateplení, výměn oken, dveří a mnoho dalšího.

Stavba - Teplo - Energie (Ostatní) (ostravainfo.cz)

dl-5589972815409332389.jpg

 


Publikováno 27. 9. 2023 21:10

Dne 29. 09. 2023 (pátek) bude Obecní úřad Třemešná uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Datum konání: 29. 9. 2023

Dne 29. 09. 2023 (pátek) bude Obecní úřad Třemešná uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

 

Děkujeme za pochopení


Publikováno 25. 9. 2023 9:10

Dotace pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light

Vážení občané,
dotace pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light stále běží a v našem regionu Krnovsko je oblíbená, jak můžete vidět níže v tabulce.
Stále se můžou občané na nás obracet a nově bude od 15. 9. 2023 každý pátek od 8:30 do 12:30 v kanceláři MAS v Osoblaze, Na Náměstí 105, poradce NZÚL pan Michal Heinrich.

Pokud budou mít občané zájem, nechť kontaktují OÚ Třemešná. Je možné v případě většího zájmu domluvit schůzku přímo na OÚ Třemešná.

NZUL_region_Krnovsko_stav_k_1.9.2023.jpg


Publikováno 16. 9. 2023 10:17